Arquitectura per a la Salut. 18 anys d'arquitectura sanitària a Catalunya. CatSalut 1991-2009


Exposició:

del 17 de juny
al 17 de juliol de 2010
espai Picasso del COAC
Plaça Nova, 5,  1a planta,
08002 Barcelona

Inauguració:
17 de juny a les 20 h
espai Picasso
del COAC

Organització i Producció:
Servei Català de la Salut (Cat Salut)
Àrea d’Activitats Culturals de la Demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya


Comissariat:
Servei Català de la Salut (Cat Salut)

Coordinació i disseny exposició:
Àrea d’Activitats Culturals de la Demarcació de Barcelona del COAC

xxxx
L’aprovació de la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC) i la creació del Servei Català de la Salut (SCS) van suposar un canvi en la tendència general dels encàrrecs  públics d'arquitectura sanitària. A partir del traspàs de les competències, la Generalitat de Catalunya va establir uns principis que tenien com a objectiu conciliar els requeriments funcionals i tècnics amb els principis projectuals, que se centraven en l’interès per l’objecte arquitectònic mitjançant l’organització de l’espai i la seva relació amb l’entorn.

18 anys després de la creació d’aquest organisme, la mostra, i el llibre que l'acompanya, explica el model arquitectònic desenvolupat durant aquest període, el qual ha possibilitat harmonitzar tots aquests diferents interessos –finançament, racionalització, compromisos de qualitat, incorporació de noves tecnologies i excel·lència tècnica–. 

D’entre les més de 400 obres construïdes, es presenten 79 actuacions, que recullen la gran varietat de solucions arquitectòniques vàlides per assolir els objectius sanitaris de la LOSC i que, al mateix temps, representen un ampli panorama generacional d’arquitectes. S'han inclós dins la selecció no només obres ja finalitzades sinó també en construcció, així com una visió general dels projectes futurs, ja que són precisament aquestes obres les que donen continuïtat i valor al model que es va iniciar fa 18 anys. L'estructura cronològica permet, alhora, una lectura lineal i una visió global de la realitat arquitectònica. 

Gràcies a aquests nous plantejaments en la gestió sanitària, l’arquitectura de qualitat ha entrat a formar part de l’arquitectura pública, esdevenint en aquests moments l’àmbit de treball de molts arquitectes catalans.

Activitats paral·leles:
   - Presentació del llibre Arquitectura per a la Salut. 18 anys d'arquitectura sanitària a Catalunya. CatSalut 1991-2009: 17 de juny a les 19 h, sala d'actes del COAC.      Amb la participació de la consellera de Salut, Marina Geli, el director del Servei Català de la Salut, Josep Maria Sabaté, i el degà del COAC, Lluís Comerón.

Col·laboren                                                                                                                                                                              Inauguració patrocinada per