Obra nova de Promoció Pública

      Obra nova de Promoció Privada

      Obra de Restauració, Rehabilitació i Reforma

      Espais Exteriors, Urbanisme i Obra Civil

      Interiorisme i Obra Efímera
 
      Planejament i Urbanisme. 2005-2008     

      PREMIATS
 

Patrocinadors