DADES PER VALORACIONS Darrera actualització: 11/10/2005
II 2 EVOLUCIO IPC
2005
  13-INE-IPC-Nov-2004.pdf172 KBytes
  A-17-Interes-Legal-fins-abril-2005.pdf41 KBytes
  11-Prestamos-Hipotecarios-21052004.pdf30 KBytes
  14-Tipos-Interes-Legal-hasta-oct2004.pdf42 KBytes
  15-Tipos-Interes-Mercado-Hipotecario-11-04.pdf40 KBytes
  16-IPC-2001-2005.xls201 KBytes
  12-INE-IPC-Nov-2004.xls201 KBytes
  II 02 04 Tasa de variacion anual 1962-2004 (base 2001).xls25 KBytes
  II 02 03 IPC 1970-2003.doc154 KBytes
  II 02 02 IPC 1954-2000.DOC100 KBytes
  II 02 01 VALOR ADQUISITIVO DE LA PESETA 1948-2000.doc37 KBytes
II 1 TIPUS D'INTERES LEGALS i DE REFERENCIA
  Tipos 1988-202 INE.xls17 KBytes
  II 01 04 Tipos Interes Legal 1998-2004.pdf42 KBytes
  A-27-Poder-adquisitivo-1936-2005.xls20 KBytes
  II 01 02 Tipos de interes legales y de referencia 1983-2000.doc21 KBytes
  A-28-IPC_Anual_2002_2005.xls61 KBytes
  II 01 01 TIPUS D'INTERES LEGALS hasta 1999.doc109 KBytes
  Tipos Mercado hipotecario 1988-202 INE.xls17 KBytes
  A-26-Tipos-de-Interes-Mercado-Hipotec-1998-a-Nov2005.pdf40 KBytes
  II 01 03 TIPUS D'INTERES LEGALS 1992 2000.doc98 KBytes
  A-29-IPC_Mensual_2002_2005.xls141 KBytes
  A-30-Tipus_BDE_Fins_maig_2006.pdf41 KBytes
II 4 BASES DE DADES PUBLICADAS
Diversos
  F-14-El-Periodico-Catalunya Construye .pdf1159 KBytes
  F-09-COAC-informe-2005-i-previsions-2006.pdf4389 KBytes
  F-06-BBVA-Situación-Inmobiliaria-Noviembre-2005.pdf369 KBytes
  F-14-El-Periodico-Catalunya Construye.pdf1159 KBytes
  F-13-Camara-Propietat-Lloguers-4-Tr.-2005.pdf42 KBytes
  F-10-BBVA-Situación-Inmobiliaria-Febrero-2006.pdf445 KBytes
  F-12-Informe-Economia-Banco-España.pdf100 KBytes
  F-05-APCE-Girona-preus-mercat-OCTUBRE-2005.pdf507 KBytes
  F-07-I-Cerda-Informe-CO2-i-Habitatge.pdf6675 KBytes
  F-01-BBVA-situacion-inmobiliaria.pdf364 KBytes
  F 15 BDE Economia Espanola.pdf100 KBytes
  F-16-BBV-Situacion-Inmobiliaria-Feb-2006.pdf445 KBytes
  F-11-Camara-Propietat-Lloguers-3-Tr.-2005.pdf33 KBytes
  F-08-Camara-Propietat-Lloguers-2-Tr.-2005.pdf31 KBytes
II 04 04 Institut Catala d'Estadisica
  Preu Habitatge 91-99 INDESCAT.xls20 KBytes
2005
  nova_construccio.jsp185 KBytes
  nova_construccio.htm268 KBytes
  Habitatge 2001 IDESCAT.xls99 KBytes
II 04 03 GENCAT
2005
  D-84-Evolucio_oferta_2004_2006_Tecnirama.doc598 KBytes
  D-81-INFORME-SECTOR-HABITATGE-2005.pdf977 KBytes
  D-83_Estadistiques_Gencat_Num_84.pdf48 KBytes
  59-Lloguers-Full-6-2004.pdf36 KBytes
  D-79-PREUS-HIPOTEQUES-2004.xls103 KBytes
  58-Estadistiques-Full-81-6-2004.pdf24 KBytes
  D-80-Habitatge Protegit.doc273 KBytes
  D-82_Estadistiques_Gencat_Num_82.pdf34 KBytes
II 04 03 Gencat 1995
  Preus 1987-1995.jpg264 KBytes
II 04 03 Gencat 2000
  Mercat full20.pdf70 KBytes
  06 Preus 2000.jpg245 KBytes
  Lloguer 2000 full2.pdf78 KBytes
  Oficines i Naus full7.pdf72 KBytes
  Preus 69 2000 DGAH.pdf96 KBytes
  02 Preus 2000.jpg149 KBytes
  Dades 2000 full70.pdf21 KBytes
  Mercat full21.pdf423 KBytes
  Preus 67 2000 DGAH.pdf40 KBytes
  Dades 2000 full68.pdf27 KBytes
  05 Preus 2000.jpg132 KBytes
  01 Preus 2000.jpg258 KBytes
  Preus 2000 full71.pdf53 KBytes
  04 Preus 2000.jpg156 KBytes
  03 Preus 2000.jpg200 KBytes
II 04 03 Gencat 2002
  Dades full77.pdf21 KBytes
  Lloguer 2002 full4.pdf33 KBytes
  Mercat full24.pdf78 KBytes
  Urbanitzacio de Sol 1992-2002.pdf64 KBytes
  Gencat 2002 Preus CAT.JPG740 KBytes
  Preus Segona ma 2002 full76.pdf31 KBytes
  Estadistica 1996-2002.pdf36 KBytes
  Preus BCN 1986 2002 Distritos Gencat.jpg371 KBytes
  Dades 2002 full74.pdf22 KBytes
  Evolucio fins 2002.doc487 KBytes
  Gencat 2002 Preus CAT.bmp6554 KBytes
  Indescat (SABADELL).jpg284 KBytes
  Preus 2002 full75.pdf30 KBytes
  BCN 1986 2002 a1L35.xls19 KBytes
II 04 03 Gencat 1998
  Estadistiques 60 1998.jpg324 KBytes
II 04 03 Gencat 1999
  Preus 1999 full66.pdf81 KBytes
  Lloguer 1999 full1.pdf32 KBytes
  Mercat full19.pdf151 KBytes
  Preus 1999 full67.pdf40 KBytes
  Oficines i Naus 1999 full6.pdf60 KBytes
II 04 03 Gencat 2003
  Preus 2003 full 80.pdf36 KBytes
  Full 80 BCN.jpg951 KBytes
  Dades 2003 full78.pdf25 KBytes
  Segona ma 2003 full79.pdf35 KBytes
II 04 03 Gencat 2001
  Mercat full23.pdf80 KBytes
  01 Valores CAT 2001 no 72.jpg199 KBytes
  Mercat full22.pdf71 KBytes
  BCN 2001 Distritos Gencat.jpg371 KBytes
  Estadistiques 2001.jpg953 KBytes
  Estadisiques CAT 2001 BCN.jpg313 KBytes
  Preus 2001 full72.pdf30 KBytes
  Lloguer 2001 full3.pdf37 KBytes
  Dades 2001 full73.pdf19 KBytes
  Estadistiques Catalunya 2001.jpg342 KBytes
  02 Valores CAT 2001 no 72.jpg207 KBytes
  Poblacio 1996-2001.pdf79 KBytes
  Dinamica del mercat de l.doc38 KBytes
  Segona ma 2001 full71.pdf56 KBytes
II 04 03 Gencat 2004
II 04 05 Ministerio de Fomento
  construccion de viviendas 1992-2000.pdf10435 KBytes
  Viviendas Protegibles Catalunya 1988-2003.xls47 KBytes
  E-22-Precios-Vivienda-libre-2004-2005.xls23 KBytes
  Calificaciones Espana 1988-2003.xls49 KBytes
  E-29-2004_2006_libre_hasta_2_anos_antig.xls28 KBytes
  E-28-2004_2006_libre_mas_de_2_anos_antig.xls28 KBytes
  Calificaciones Catalunya 1988-2003.xls49 KBytes
  E-24-2005_precios_vivienda_libre_mas_de_2_anos_antig.xls53 KBytes
  E-32-1995-2004-precios-V_libre_GIRONA.xls47 KBytes
  E-30-1995-2004-precios-V_libre_TARRAGONA.xls47 KBytes
  E-34-1995-2004-precios-V_libre_BARCELONA.xls47 KBytes
  E-25-2005_precios_vivienda_libre_hasta_2_anos_antig.xls53 KBytes
  Precio Viviendas Libres Zonas Urbanas 1995-2002.xls25 KBytes
  E-23-Nota-de-Prensa-MV-Cierre-2005.pdf60 KBytes
  E-26-2004_2006_precios_VPO.XLS28 KBytes
  II%2004%2005%20Ministerio%20de%20Fomento.url1 KBytes
  E-27-2004_2006_precios_V_Libre.XLS28 KBytes
  Precios vivienda Capitales 1987-2000.pdf7601 KBytes
  Viviendas Protegibles 1988-2003.xls49 KBytes
  E-33-1995-2004-precios-V_libre_CATALUNYA.xls49 KBytes
  Las cifras del 2002.pdf988 KBytes
  Consruccion de Viviendas-INE.xls18 KBytes
  E-31-1995-2004-precios-V_libre_LLEIDA.xls47 KBytes
  E-21-Calificaciones-Definitivas-VPO-1991-2004.xls25 KBytes
II 04 01 Ajuntamen Barcelona i CPSV
2005
  Pla-habitatge-04-07.pdf529 KBytes
  C-56-XIFRES-D'Habitatge.pdf300 KBytes
  C-53-Anuari-Estadistic-2005-Estimacio-mercat-immobiliari.xls69 KBytes
  C-57-Lloguers-BCN-4T-2005.pdf42 KBytes
  C-54-Preus-oferta-nous-2005.doc47 KBytes
  43-ValoresBCN-2000.jpg654 KBytes
  2005.url1 KBytes
  C-55-Potencial Urbanistic BCN 9 2005.pdf1055 KBytes
  44-ValoresRepBCN-2000.jpg354 KBytes
II 04 01 00 MIB 2000
  Parcel-lacri Ciutat 2000.doc56 KBytes
  Sol BCN 2000.jpg1265 KBytes
II 04 01 04 MIB 2004
II 04 01 02 MIB 2002
  BCN 2002 Word.doc2505 KBytes
  Primera Ma 2002 Districtes.xls21 KBytes
  Aparcaments 2001-2003 per districtes.xls20 KBytes
  CPSV Informe BCN febrer2002.pdf718 KBytes
  Primera Ma 1996 2002 Zones.xls27 KBytes
  Primera Ma 1992 2002 Districtes.xls22 KBytes
  Primera Ma 2002 Zones.xls25 KBytes
  Aparcaments 1996-2002 en edificis.xls21 KBytes
  WEB BCN 2002.doc75 KBytes
II 04 01 01 MIB 2001
  Preus Estadistica municipal 2001.doc67 KBytes
  Pagina 19 Mercat Imm 2001.jpg277 KBytes
  Datos Rep Ayuntamiento 2001.JPG1117 KBytes
  L Comerciales BCN 2001.jpg125 KBytes
  Metodologia MERCAT IMMOB BCN 2001.doc30 KBytes
  Planejament 2001per Districtes.doc63 KBytes
  BCN 2001 Repercusion.jpg1097 KBytes
  Barcelona Economica 2001.pdf2002 KBytes
  Preus Estadistica municipal 2001lloguers.doc38 KBytes
  Preus Estadistica municipal 2001Garatges.doc66 KBytes
  Preus Estadistica municipal 2001Oficines.doc44 KBytes
  Pagina 72 Mercat Imm 2001.jpg540 KBytes
  MERCAT IMMOBILIARI BCN 1998-2001.doc274 KBytes
  Datos Venta Ayuntamiento 2001.JPG342 KBytes
  Pagina 72 Mercat Imm 2001 color.jpg1203 KBytes
  Preus Estadistica municipal 2001Locals comercials.doc41 KBytes
  BCN 2001 Distritos.jpg85 KBytes
  Pagina 18 Mercat Imm 2001 color.jpg1020 KBytes
  El mercat Immob BCN 2001.pdf1648 KBytes
II 04 01 03 MIB 2003
  Hab 2a ma 1992-2003 per districtes.xls22 KBytes
  PrecioViviendaRMB1r2003 CPSV.pdf737 KBytes
  Oficines lloguer 1995-2003 districtes.xls22 KBytes
  Hab 2a ma 1992-2003 per zones.xls32 KBytes
  Hab 2a ma lloguer 1992-2003 per dist.xls22 KBytes
  Hab 2a ma lloguer 1992-2003 per zones.xls30 KBytes
  Aparcaments lloguer 2001-2003 per dist.xls20 KBytes
  Locals 1992-2003 zones.xls31 KBytes
  Notes Explicatives Ayunt BCN.doc40 KBytes
  Locals 1992-2003 districtes.xls22 KBytes
  Oficines 1995-2003 districtes.xls21 KBytes
  Aparcaments 2001-2003 per distructes.xls20 KBytes
II 04 02 Instituto Nacional de Estadistica
  Viviendas por tipos 2002.xls2 KBytes
  construccion de viviendas 1986-2002.xls4 KBytes
II 5 MODULS HPO
2005
  18-taula-ingresos-familiars2004.doc65 KBytes
  19-Cifras2003MFomento.pdf1048 KBytes
  II 1 20b Preus Any 2004.xls16 KBytes
  II 1 04 MODULS 1998-2002.doc82 KBytes
  II 1 20 MODULS HPO 2004.doc37 KBytes
  II 1 04b MODULS 1990 1998.doc71 KBytes
  II 1 09d MODULS PLA 2002-2005 EXCEL.xls24 KBytes
  II 1 20c MODULS 2004 APCE.doc233 KBytes
II 3 PONENCIES CADASTRALS
II 03 04 CORRECTORS LLEIS DE PRESSUPOSTOS
  04 Coeficients Actualitzacio Valors 1973-2000.xls21 KBytes
  03 Correctors ANY 2003.doc24 KBytes
  02 1990-2000 Actualiza V Catastrales.doc48 KBytes
  05 RESUM HISTORIC COEF.LLEIS PRESSUPOSTOS.xls15 KBytes
  01 LEY ACOMPANAMIENTO A PARTIR 2001.doc42 KBytes
II 03 02 BARCELONA 2001 WORD
  02 Compara Ponencia y Datos BCN 2000.xls20 KBytes
  01 PONENCIA BCN 2001.doc9935 KBytes
II 03 03 HOSPITALET
  01 Ponencia Hospitalet.doc1741 KBytes
  02 Hospitalet Ponencia 1999.JPG773 KBytes
II 03 01 BARCELONA 2001 JPG
  BCN Distrito 7 HORTA GUINARDO.jpg857 KBytes
  BCN Distrito 5 SARRIA-SANT GERVASI.jpg1060 KBytes
  Datos Ponencia 12 03 2001 pag 3-18.jpg292 KBytes
  Datos Ponencia 12 03 2001 pag 3-19.jpg297 KBytes
  BCN Distrito 4 LES CORTS.jpg248 KBytes
  BCN Distrito 3 SANTS-MONTJUIC.jpg927 KBytes
  BCN Distrito 8 NOU BARRIS.jpg773 KBytes
  BCN Distrito 10 SANT MARTI.jpg881 KBytes
  BCN Distrito 1 CASC ANTIC.jpg741 KBytes
  BCN Distrito 6 GRACIA.jpg813 KBytes
  BCN Distrito 9 SANT ANDREU.jpg758 KBytes
  BCN Distrito 2 L'EIXAMPLE.jpg716 KBytes