_ El paisatge és avui una qüestió emergent. Un repte i una oportunitat. Quan la millora de l’entorn i els arguments de la sostenibilitat constitueixen una demanda de la qual no podem escapar, els aspectes estètics i visuals en la definició de l’entorn que fan del paisatge un valor afegit però alhora essencial, passen a primer terme. En aquest moment de canvi de les sensibilitats, el paisatge apareix com el toc d’atenció que recorda que no és desitjable un futur per a l’entorn sense bellesa, sense cultura, al marge dels valors ecològics i sense qualitat per a oferir a nivell social. 

En aquest context, el Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, el Màster d’Arquitectura del Paisatge de la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectes de Barcelona, que aquest any inicia els primers estudis a l’estat espanyol de Graduat Superior en Paisatgisme, organitzen la I Biennal de Paisatge de Barcelona. En les jornades del 25 al 28 de març de 1999, conferències, presentacions de projectes i dues exposicions volen emmarcar els debats per a incidir en aquesta problemàtica, des del coneixement de les experiències recents, europees i internacionals, més consolidades i innovadores.

_  

 I Biennal
 de
 Paisatge
 
 
Tema