anterior
següent

Casa unifamiliar aïllada

Ubicació

Unitat d'Actuació núm. 5 Parc. 27. Santa Coloma de Farners

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

1997

Autors

Josep M. Torra Pla

Promotor

Josep M. Torra Pla