anterior
següent

Habitatge unifamiliar

Ubicació

Passeig del Tab, parcel·la 22. Puigcerà. Puigcerdà

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

1997

Autors

Lluís Vidal Arderiu

Promotor

Santiago Peña Bazaga