anterior
següent

Habitatge unifamiliar aïllat

Ubicació

Pla de l'Estació, U.P.1. Hostalric

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

1997

Autors

Dolors Bonaterra Batlle
Tomàs Bedos Bernat

Promotor

Biebles, S.A.