anterior
següent

Edifici 26 habitatges de P.O.

Ubicació

Límit sud Colònia Simón. Puigcerdà

Tipologia

Habitatges plurifamiliars

Any

1997

Autors

Francesc Hereu Pascual
Joaquim Español Llorens

Promotor

Direcció General d'arquitectura i Habitatge i INCASOL