anterior
següent

Bloc 6

Ubicació

Díaz Pacheco - Platja Almadrava. Roses

Tipologia

Habitatges plurifamiliars

Any

1997

Autors

Esteve Corominas Noguera
Miquel Capdevila Bassols

Promotor

Platja Almadrava, S.L.