anterior
següent

Rehabilitació d'una torre com a observatori

Ubicació

Dels Aiguamolls de l'Empordà. Castelló d'Empúries

Tipologia

Espais exteriors

Any

1997

Autors

Joan Escribà Serra
Maria Dolors Nadal Casaponsa

Promotor

D.G. de Medi Natural, Generalitat de Catalunya