anterior
següent

Reforma i ampliació de vivenda

Ubicació

Josep M. Segarra, 32, cantonada Anselm Clavé. Salt

Tipologia

Arquitectura

Any

1997

Autors

Jordi Paulí Collado
Josep Pla de Solà-Morales

Promotor

Joan Viñets Gelada