anterior
següent

Casa de Convidats

Ubicació

C/ Olimpia,2. Figueres

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

1997

Autors

Misé Coll Macau
Pep Gorgot - Palau Izquierdo

Promotor

Xavier Camós - Cristina Serra