anterior
següent

Habitatge unifamiliar

Ubicació

C/ de les Heres,10. Saus

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

1997

Autors

Amador Ferrer
Julián Galindo González

Promotor

Narcís Aragay - Mercè Sala