anterior
següent

Engalanamet del pati del carrer de la Força 23

Ubicació

Girona

Tipologia

Espais efímers

Any

2001

Autors

10 x 15 Col·lectiu
Elisabet Capdeferro
Carme Tarrenchs
Ingrid Valero
Jaume Blancafort
Jordi Cantal
Mariona Massaguer
Meritxell Ramos
Ricard Turon Vich

Promotor

Ajuntament de Girona