anterior
següent

Cambra de la Propietat Urbana de Sant Feliu de Guíxols

Ubicació

Sant Feliu de Guíxols

Tipologia

Interiorisme

Autors

Ricard Turon Vich
Josep Cargol

Promotor

Cambra de la Propietat Urbana

Construcció

MB43

Col·laboradors

Guayarmina Rijo + Josep Ribes + Agnes Fabian
Xavier Mascuñan, estructures

Fotògraf

Espai Androna SL

Connectar el local amb el carrer i desvincular-lo de l’escala de veïns

Màxim aprofitament de la superfície per ubicar-hi les oficines de la Cambra de la Propietat Urbana

Relacionar visualment el local amb el passeig dels Guíxols

Icona - Imatge nova de les oficines

SKYLINE

Accedir, Esperar, Atendre el Públic, Treballar, Gestionar, Xatejar, Ordenar, Imprimir i finalment ARXIVAR

100m2 = 5 llocs de treball + 1 sala reunions + 1 sala d’espera + bany + magatzem + 40m2 D’ARXIU

PRESTATGE

102 ml  - 40,80m2 - 16,30m3.