anterior
següent

Fruits & Food

Ubicació

Olot

Tipologia

Interiorisme

Autors

Carles Juncà Blanch
Miriam Soler

Promotor

Dani Orri

Fotògraf

Interiors A2

El  projecte  intervé  en  la  rehabilitació d’una antiga botiga de barri per destinar-la a la venda de productes alimentaris, concretament i en gran part fruites i verdures, tot i que també es demana la possibilitat d’exposar-hi aliments enllaunats, olis i vinagres, aigües i vins de qualitat. La  proposta se centra en uns elements definidors en forma d’”u” invertida que es repeteixen i s’encreuen entre elles a alçades diferents formant un entramat de plans amb imatges relacionades amb el producte a vendre. Aquestes estructures adopten les dimensions necessàries, tant d’amplada com de llargada, per unir les parets perimetrals del local, per servir com a element indicador de les zones d’exposició i per crear un sostre visual més
baix que l’original.

La part d’exposició central format per elements modulars, tenen l’única funció d’elevar el producte exposat fins a l’alçada òptima perquè el client en percebi la seva qualitat. Aquestes grans caixes, al mateix temps, tenen un simbolisme afegit, així com les “us” estan recobertes amb imatges d’elements naturals, aquests elements modulars són de fusta natural de manera que es relacionen directament  amb el lloc de collita del producte  i, per tant, s’evidencien les particularitats essencials i qualitatives del producte exposat.