anterior
següent

Parc de l’Arbreda

Ubicació

Begur

Tipologia

Espais exteriors

Autors

Rafael Aranda
Carme Pigem
Ramon Vilalta

Promotor

Ajuntament de Begur

Construcció

Floret SL
Serralleria Met. F. Collell SL

Col·laboradors

Noèlia Portugal
Gemma Puigvert
Grau-del Pozo Enginyers SC
Blázquez - Guanter

Fotògraf

Eugeni Pons i Hisao Suzuki

Entrant a Begur, pel seu cantó oest, es troba l’Arbreda, espai destinat a parc urbà. El que era un espai natural amb un torrent i una plantació d’arbres al costat del poble, pot ser ara frontissa entre el nou creixement i el nucli, cap a la plaça de l’Església del qual, cor de Begur, s’accedeix per un carreró en pendent, des d’aquí. Aquesta arbreda presenta una forma de bossa amb una topografia de gran presència determinada pel torrent central, ara sec. Com a parc urbà vol aglutinar un gran nombre d’activitats per a tothom, grans i nens, de caire esportiu, lúdic i cultural.

La seva morfologia, situació i els usos esperats comporta una organització de l’Arbreda en teranyina, on hi van trobant el seu lloc talussos i passos de distintes mides i qualitats, per a usos diferents, a nivells i relacions distintes, que van adaptant-se a la topografia existent.

Els usos més “construïts”, un bar, grades, pista d’actuacions,... s’uneixen per configurar una construcció principal que resolgui la “porta” en pendent al parc.

Un gran nombre d’elements participen en tot el conjunt, a més de l’arbrat que es completa junt amb altre mena de vegetació en matoll i plantes florals.