anterior
següent

Casa GP

Ubicació

Riudarenes

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Autors

exe.arquitectura (Marc Obradó / Elisabeth Sadurní / Jaume Valor)

Promotor

Glòria Paradeda

Construcció

Glòria Paradeda

Col·laboradors

Brufau Cuso Estudi d’Arquitectura SL

Fotògraf

Lluís Sans

Habitatge unifamiliar de planta  baixa i pis situat al casc antic de Riudarenes que disposa
d’una normativa estricta pel que fa a integració amb el poble, mitjançant la regulació de
l’alçada, els materials d’acabat -que han de ser de colors terrosos o clars- i les obertures,
que han de ser petites i amb proporció vertical. El projecte parteix de la necessitat de donar resposta a   aquests paràmetres en una parcel·la de forma triangular situada a l’accés al casc antic de la població, fets que provoquen una proporció molt vertical del volum edificat.

Per aquests motius el projecte s’articula al voltant de patis interiors que permeten obtenir  espais de percepció diàfana sense afectar l’opacitat obligada de façana, alhora que ajuden a regularitzar els angles en una distribució condicionada per la forma triangular del solar.

La façana resultant es percep com un joc de plans que es pleguen per  formar les entrades de la casa i l’aparcament, i baixen fins a planta baixa per protegir els patis quan aquests  s’apropen a la mitgera.

A la planta baixa se situa l’aparcament, la cuina, sala d’estar i menjador, així com un petit lavabo. A la primera planta es troben dues habitacions amb vestidor i dos banys, així com un espai estudi.

A la coberta s’hi ubica una petita piscina i zona de solàrium, amb vistes interessants sobre les cobertes del casc antic.

A l’interior, destaca l’alçada de 3,5 m de planta baixa que reforça la percepció d’amplitud  generada pels patis, que s’aixequen uns 60 cm del nivell de terra, quedant a l’alçada de la  vista quan s’està assegut. L’escala està formada per graons de ferro encastats a la paret, i penjats a l’altre extrem per cables verticals que fan a la vegada de barana. Els terres són continus de resina.