anterior
següent

Casa FdC

Ubicació

Aiguablava. Begur

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Autors

Adrià Felip Campistol
Mariona Ordis

Construcció

Micaló - Ramió Construccions SL

Col·laboradors

Miquel Llorens. GMK SL

Fotògraf

Maria Geli

El lloc..., l’encant del port d’Esclanyà, la casa existent... El desnivell del terreny, la capella, la feixa d’oliveres...  Ens fixem com els grans blocs granítics i el traç lineal dels seus estrats, configuren el paisatge de les muntanyes. Volums, ara de formigó, exfoliant-se, plaques que floten, macles,  vegetació que emergeix de les escletxes..., fan que l’edifici s’integri en el medi natural. La  sobrietat i el rigor geomètric dominen la composició, a partir d’un sol traç, d’un pati, de l’escala... es generen complicitats i es fomenta la relació i la permeabilitat entre la terra, la casa i el mar. El  programa es desenvolupa en tres nivells, sempre vinculats al terreny, linealment, ja que cal gaudir de les vistes. La posició de la cuina és estratègica, la sala i les habitacions resten entre les oliveres i l’horitzó. Grans obertures que es retallen, nítides, sota la potència formal de les plaques de formigó. Matèria que emergeix d’entre la pedra i la vegetació, sense revestiments, textures treballades a partir dels encofrats, fusta enllistonada, metall i vidre... La continuïtat entre l’espai interior i el jardí, la transparència al voltant de la sala, l’absis com a fons de la plataforma de la piscina, la posició de l’escala envers el nivell de les bigues de formigó que tanquen el pati, i que emmarquen les visuals segons el nivell que anem assolint,... incideixen perquè l’àmbit que hem creat s’integri i participi plenament de l’atmosfera d’aquest lloc tan especial.