anterior
següent

Habitatges a Bescanó

Ubicació

Bescanó

Tipologia

Habitatges plurifamiliars

Autors

Àlex Sibils Ensesa

Promotor

Grup Kims

Construcció

Construccions Quintero

Col·laboradors

Albert Ribera
Paola Cavalcanti
Isaac Mayor
Benjamí Moreno

Fotògraf

Àlex Sibils

Dins del nucli antic de Bescanó es proposa la construcció de dos habitatges unifamiliars adossats. El solar, de difícil geometria, és buit entre mitgeres, murs de pedra i fàbrica.

Per limitacions de distribució dels habitatges es treballa la relació de les peces a partir de la secció, l’escala i l’espai d’accés a l’habitatge inclòs dins del volum del garatge.

Amb estructura formada per lloses sobre murs de càrrega es conformen els dos habitatges, que deixen un petit pati al fons de la parcel·la, amb vista sobre el campanar de l’església parroquial.

Les façanes actuen com a tapadora de l’estructura, amb dos llenguatges diferents. Al carrer, ceràmica i alineada, amb un buidat controlat. Al pati s’evidencia l’encaix dels volums entre els dos murs mitgers.