anterior
següent

Centre cívic

Ubicació

Aiguaviva del Gironès. Aiguaviva

Tipologia

Equipaments

Autors

Esteve Aymerich
Inés de Rivera
Ton Salvadó

Promotor

Ajuntament d'Aiguaviva del Gironès

Construcció

Arcadi Pla SA

Col·laboradors

Manuel Comas
Ángel Obiol
Anna Ferrer + Xavier Aymerich
Carles Enrich + Bernat Hernández + Darío Mateo + Andrés Siri

Fotògraf

STEM Arquitectes

Es tracta de la construcció d’un equipament sociocultural que ha de contribuir a donar atenció a la gent gran d’Aiguaviva com a programa prioritari, però que alhora s’ha de convertir en l’eix vertebrador de la majoria d’activitats del poble, assumint el rol de centre cívic.

Aquest equipament tracta de resoldre el dèficit que ha anat acumulant Aiguaviva en la qüestió de les necessitats socials i col·lectives. Amb els anys, han anat desapareixent o entrant en decadència els llocs de reunió que aglutinaven l’activitat del poble: els de caire privat, com els antics cafès del nucli del poble; els locals propietats de l’església, com per exemple “Ca la Carmeta”, una casa ara tancada perquè amenaça ruïna; i finalment els de caire públic, com l’antiga escola, un edifici obsolet que avui dia és l’únic que resta disponible a l’abast de la gent i que bàsicament utilitzen els més joves del poble.

El programa del nou equipament consisteix en una sala polivalent subdivisible en quatre aules, quatre tallers vinculats a les esmentades aules, una sala d’estar i de reunió com a centre neuràlgic del casal per a la gent gran, uns despatxos a disposició de les entitats i agrupacions del poble i finalment, un cafè com a centre aglutinador de tot el programa.

Paral·lelament, també es preveu en el programa un espai per ser utilitzat com a Centre de Dia per a gent gran dependent. Finalment, en planta semisoterrani es preveu un important magatzem i aparcament per a les necessitats presents i futures del consistori.