14 Premis d'Arquitectura de les comarques de Girona 2011

Una vegada més, la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya convoca els Premis d’Arquitectura de Girona que volen posar en valor l’arquitectura feta en l’àmbit territorial de la demarcació mostrant l’esforç continuat de tots els professionals que, encara més en aquests temps difícils, fan prevaler els valors de l’excel·lència, el rigor i la seriositat.

En aquesta nova edició, la catorzena, els Premis volen contribuir, també, en la reflexió sobre les tasques que comporta l’exercici de l’arquitectura; un treball que moltes vegades pot semblar la suma d’una sèrie d’especialitzacions. L’Arquitectura té diferents manifestacions que no s’han de categoritzar i per això mateix, els premis aposten per una sola categoria.

En els premis, s’hi poden presentar obres que aborden diferents escales de treball, diferents i molt diverses formes d’intervenció i entorns dispars que seran distingides mitjançant tres premis a les tres millors obres, a criteri d’un Jurat.

 

 

ORGANITZA

 

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Girona la Caixa

 

 

PATROCINA

 

Manusa. Door systems Bonart El Punt LAMP. Lighting Diari de Girona

 

 

COL·LABORA

 

Caber. www.caberferreteria.com Leopold Bautista SL B.D. Girona

Objectiu

La Demarcació de Girona del COAC convoca la 14a edició dels Premis d’Arquitectura de Girona amb l’objectiu de premiar les obres més significatives realitzades a qualsevol de les comarques de la província de Girona, acabades entre el 31 de desembre de 2009 i el 31 de desembre de 2010.

Participació

Qualsevol persona, entitat o institució interessada en aquests premis pot proposar les obres que consideri oportunes que s’inscriuran a la modalitat única d’arquitectura.

Calendari i Documentació

El termini per a la proposta d’obres i presentació del material corresponent a la 13a edició dels Premis d’Arquitectura de Girona finalitzarà a les 14 h. del divendres 11 de febrer de 2011. Tots els treballs presentats s’acompanyaran de la corresponent fitxa d’inscripció emplenada que s’adjuntarà a la resta de documentació de l’obra. La Demarcació de Girona declina tota responsabilitat respecte a l’autenticitat de les dades expressades pels participants en les fitxes d’inscripció. Només les dades d’aquesta fitxa d’inscripció seran les que figurin en qualsevol informació que l’organització faci sobre els treballs. A més a més d’aquesta fitxa, la documentació obligatòria és la següent (aquesta documentació no es retornarà als participants ):

  1. Un pannell de cartó ploma d’ 1cm de gruix, mida DIN A1 vertical, amb la informació que els autors considerin necessària per a la comprensió de l’obra. Aquest plafó ha de ser anònim (no pot contenir ni els noms dels arquitectes, ni promotors, ni adreces, etc.).
  2. DVD que contingui quatre fotos, dos plànols que l’autor consideri imprescindibles per a la comprensió del treball i una breu memòria (la meitat d’un DIN A4), així com una imatge del pannell amb format PDF. Aquestes fotos han de ser preferiblement en color i s’han de presentar digitalitzades en format TIFF, JPG o EPS, a uns resolució de 300 dppi, i d’una mida mínima de DIN A4. Els plànols (plantes, alçats i seccions) han de ser arxius digitals en format EPS o bé TIF a 240 dpi d’una mida mínima de DIN A4.
  3. Un plànol o croquis de l’emplaçament i l’itinerari per anar a visitar l’obra.

Tota la documentació requerida haurà de ser tramesa a la Demarcació de Girona del COAC, 2a planta (registre o secretaria), edifici Pia Almoina, Plaça Catedral núm. 8, 17004 Girona. Tel. 972 412 896.

Jurat

El Jurat, que actuarà d’acord amb les bases, estarà format per:

Presidenta:

Carme Pinòs Desplat

Vocals:

Ramon Ma Puig Andreu

Carlos Puente Fernández

Jaume Blancafort Sansó

Un membre de la Junta Directiva del COAC com a secretari sense vot.

L’acceptació de formar part del Jurat comporta, per part dels membres d’aquest, la renúncia a presentar obra pròpia o obres amb les quals hagin mantingut una relació directa.

Premis i difusió

Es realitzaran tres fases de selecció:

  • Primera fase d’obres seleccionades
  • Segona fase d’ obres finalistes, escollides d’entre les primeres
  • Tercera fase on el jurat concedirà els 3 premis d’Arquitectura.

Si ho creu convenient, el jurat podrà atorgar premis ex-aequo, mencions especials i mencions honorífiques.

En el decurs del mes de maig de 2011, es donarà a conèixer el veredicte del jurat.

www.coac.net/Girona/2011/premis

La fitxa de participació per obra la trobareu a: www.coac.net/Girona/2011/premis