anterior
següent

Projecte de restauració del paratge de Tudela-Culip (Club Med) al Parc Natural de Cap de Creus

Ubicació

Paratge Tudela-Culip-Cap de Creus. Cadaqués

Tipologia

Espais exteriors

Any

2011

Autors

EMF-Martí Franch, arquitecte del paisatge
J/T Ardévol i Associats SL, Ton Ardévol, mestre d'obres

Promotor

Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Gestora de runes de la construcció SA /MMAMRM

Construcció

Control DEMETER

Col·laboradors

Col·laboradors EMF : M. Bianchi, M. Batalla, A. Àlvarez, G. Batllori, C. Gòmez, A. Lòpez, L. Ochoa, E. Rivers, M. Solé, C. Paumier
Col·laboradors Ardévol: R. Àlvarez, C. Carmona
Flora exòtica Invasora: Maria Guirado

Fotògraf

Martí Franch,
Pau Ardévol
i Esteve Bosch

El projecte estableix cinc eixos d’intervenció:

1. Extracció de la flora exòtica invasora (FEI), majoritàriament Carpobrotus edulis i Gazania sp., i d’altres plantes que, plantades al Club, s’han dispersat tot desplaçant la flora autòctona fins a ocupar una superfície equivalent a 21 ha en una àrea aproximada de 90 ha.

2. Fer un enderroc, pel sistema de la desconstrucció selectiva per àmbits, de les 430 edificacions existents i del gruix del sistema viari derivat, que ocupa una superfície aproximada de 6 ha urbanitzades i 1,2 ha edificades.

3. Gestionar de manera paradigmàtica els 42.000 m3 de residus de la construcció resultant. Es va classificar i reciclar gairebé el 100% dels materials resultants per tal de minimitzar el transport i les emissions de CO2.

4. Refer l’orografia i els drenatges naturals del territori per tal de restablir els intercanvis de fluxos i sediments originals entre la terra i el mar tot restaurant les dinàmiques i els ecosistemes originals.

· Recuperació de la platja Gran Sala del Pla de Tudela tot desmantellant els dos vials que fraccionen l’espai i conformant un nou vial al rereplatja.

· Restitució orogràfica dels equipaments centrals (restaurant, amfiteatre i piscina), restauració dels cràters resultants de l’edificació i recuperació dels tàlvegs i els drenatges originals.

5. Projecte de l’ús públic que destil·la els valors inherents del lloc: l’aspror i la nuesa de la roca, la diversitat dels afloraments i les formacions geològiques, les visuals, l’exposició al vent i la magnificència del mar a partir de 3 línies d’actuació:

5.1. Ordenació i jerarquització de les vies:

· Vial principal (2 km), que vertebra la descoberta del paratge i s’estableix sobre la vialitat ja consolidada. Es redueix la secció de 7-4 metres a 3 m. Es regularitzen els diferents tractaments amb una pavimentació homogènia d’asfalt encintat i es refan 260 ml del seu recorregut per tal d’alliberar la platja, coneguda com la Gran Sala.

· Vialitat secundària, que condueix als miradors principals. / Vialiat terciària sense materialitat, que condueix a la xarxa de miradors secundaris, en espais sensibles. / Xarxa d’itineraris circulars. / La xarxa reurbanizada és la base d’una sèrie d’itineraris circulars de curta, mitjana i llarga distància.

5.2. Xarxa de miradors que revaloritzen les visuals principals vers el paratge, així com els enclavaments amb singularitats geològiques o paisatgístiques.

5.3. Identificació de les roques-animal mitjançant la col·locació de faristols d’acer que “esbossen” una silueta que el visitant ha d’identificar mitjançant un joc de percepció que se li proposa tot reproduint l’exemple de nens, mariners i pintors.