15 Premis d'Arquitectura de les comarques de Girona 2012

Una vegada més, la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya convoca els Premis d’Arquitectura de Girona que volen posar en valor l’arquitectura feta en l’àmbit territorial de la demarcació mostrant l’esforç continuat de tots els professionals que, encara més en aquests temps difícils, fan prevaler els valors de l’excel·lència, el rigor i la seriositat.

En aquesta nova edició, la quinzena, els Premis volen tornar a contribuir, també, en la reflexió sobre les tasques que comporta l’exercici de l’arquitectura; un treball que moltes vegades pot semblar la suma d’una sèrie d’especialitzacions. L’Arquitectura té diferents manifestacions que no s’han de categoritzar i per això mateix, els premis aposten altra vegada per una sola categoria.

En els premis, s’hi poden presentar obres que aborden diferents escales de treball, diferents i molt diverses formes d’intervenció i entorns dispars que seran distingides mitjançant tres premis a les tres millors obres, a criteri d’un Jurat.

Cal destacar també, el reconeixement social a través del premi de la cultura i de la indústria.

 

 

ORGANITZA

 

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Girona la Caixa

 

 

PATROCINA

 

Diari de Girona El Punt ascensors serra arcadi pla

 

 

COL·LABORA

 

B.D. Girona Leopold Bautista SL Caber. www.caberferreteria.com iguzzini llegendes obycall

 

1.- Objectiu

La Demarcació de Girona del COAC convoca la 15a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona amb l’objectiu de premiar les obres més significatives realitzades a la província de Girona i acabades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2011.

 

2.- Participació

Qualsevol persona, entitat o institució interessada en aquests premis pot proposar les obres que consideri oportunes, que s’inscriuran en la modalitat única d’arquitectura.

 

3.- Documentació

A part de la fitxa d’inscripció, s’haurà de compondre el panell tot seguint les pautes que es detallen en el document adjunt.

 

La documentació obligatòria és la següent (aquesta documentació no es retornarà als participants):

 

a) Fitxa de participació

 

b) DVD que contingui:

1.- Arxiu editable del panell compost en el format creat.

2.- 5 fotografies en l’ordre de preferència d'aparició i en dos formats de definició (13 x 18 cm – JPEG 300 ppp apaïsat / 800 x 560 px – JPEG 72 ppp apaïsat).

  

3.- 4 plànols que l’autor consideri imprescindibles per a la comprensió del treball, en l'ordre de preferència d'aparició.

4.- Text descriptiu (màxim 1000 caràcters). No s’acceptarà una extensió més llarga i el text es tallarà automàticament als 1000 caràcters, inclosos espais.

5.- Un plànol o croquis de l’emplaçament i l’itinerari per anar a visitar l’obra.

 

c) Panell A1:

Un panell de cartó ploma d’1 cm de gruix, mida DIN A1 horitzontal, seguint les pautes establertes en el document adjunt a les bases per a la seva composició.

 

La composició del panell en format A1, la seva mecànica i la seva descripció precisa, juntament amb la fitxa de participació, es poden descarregar a l’adreça següent: www.coac.net/Girona/2012/premis.rar  

 

Els participants es faran càrrec dels drets d’autor que puguin generar les fotografies presentades. Així mateix, assumiran el cost de qualsevol reclamació o despesa en concepte de drets de propietat intel·lectual i de protecció del dret d’intimitat derivades de la reproducció i l'explotació per part del COAC del material presentat.

 

Tots els participants autoritzen la Demarcació de Girona del COAC a organitzar una exposició i editar un catàleg amb les propostes presentades a concurs, així com a utilitzar-les per a la difusió dels Premis d’Arquitectura en aquesta i futures edicions, dins i fora de l'àmbit col·legial, tant en suport paper com en suport digital. Així mateix, la Demarcació de Girona del COAC es reserva el dret a cedir el material presentat a aquells mitjans de comunicació que ho sol·licitin, sempre i quan es tracti de la difusió dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona.

 

4.- Calendari

El termini per a la proposta d’obres i la presentació del material corresponent a la 15a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona finalitzarà a les 14.00 h del divendres 24 de febrer de 2012.

 

Tota la documentació requerida haurà de ser tramesa a la Demarcació de Girona del COAC, 2a planta (registre o secretaria), edifici Pia Almoina, Plaça Catedral núm. 8, 17004 Girona. Més informació al telèfon 972 412 892 o premsa.gir@coac.cat

 

Tots els treballs presentats s’acompanyaran de la fitxa d’inscripció corresponent emplenada, que s’adjuntarà a la resta de la documentació de l’obra. La Demarcació de Girona declina tota responsabilitat respecte a l’autenticitat de les dades expressades pels participants en les fitxes d’inscripció. En qualsevol informació que l’organització doni sobre els treballs només figuraran les dades que s'hagin comunicat en aquesta fitxa d’inscripció.

 

 

5.- Jurat

El jurat, que actuarà d’acord amb aquestes bases, estarà format per:

 
President
Jordi Garcés i Brusés

 

Vocals

Ignacio Mendaro Corsini    

Olga Tarrasó i Climent

Olga Felip i Ordis

 

L’acceptació de formar part del jurat comporta, per part dels membres d’aquest, la renúncia a presentar obra pròpia o obres amb les quals hagin mantingut una relació directa.

 

6.- Premis i difusió

Es realitzaran dues fases de selecció:

primera fase, de selecció d’obres

segona fase, de concessió dels tres premis per part del jurat

 

Si ho creu convenient, el jurat podrà atorgar premis ex aequo, mencions especials i mencions honorífiques.

 

La fitxa de participació per obra la trobareu a:

www.coac.net/Girona/2012/premis.rar


 

Habitatges unifamiliars
Habitatges plurifamiliars
Equipaments
Interiorisme
Espais exteriors
Espais efímers