16 Premis d'Arquitectura de les comarques de Girona 2013

 

 

ORGANITZA

 

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Girona la Caixa

 

 

PATROCINA

 

arcadi pla ascensors serra El Punt VIDRESIF S.A. Diari de Girona iguzzini

 

 

COL·LABORA

 

Leopold Bautista SL llegendes

1.- Objectiu

La Demarcació de Girona del COAC convoca la 16a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona amb l’objectiu de premiar les obres més significatives realitzades a la província de Girona i acabades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2012.

2.- Participació

Qualsevol persona, entitat o institució interessada en aquests premis pot proposar les obres que consideri oportunes, que s’inscriuran en la modalitat única d’arquitectura.

 3.- Documentació

A part de la fitxa d’inscripció, s’haurà de compondre el pannell tot seguint les pautes que es detallen en el document adjunt.

La documentació obligatòria és la següent (aquesta documentació no es retornarà als participants):

a) Fitxa de participació

b) DVD que contingui:

1.- Arxiu del pannell compost en el format pdf (A3 a 300dpi).

2.- 5 fotografies en l’ordre de preferència d'aparició i en dos formats de definició (20 x 24 cm – TIFF 300 dpi a CMYK / 800 x 560 px – JPEG 72 dpi a RGB).

3.- 4 plànols que l’autor consideri imprescindibles per a la comprensió del treball, en l'ordre de preferència d'aparició, en format EPS o TIFF a 300 dpi de mida A4.

4.- Text descriptiu (màxim 1000 caràcters) en format word. No s’acceptarà una extensió més llarga i el text es tallarà automàticament als 1000 caràcters, inclosos espais.

c) Panell A1:

Un pannell de cartó ploma d’1 cm de gruix, mida DIN A1 horitzontal, seguint les pautes establertes en el document adjunt a les bases per a la seva composició.

La composició del pannell en format A1, la seva mecànica i la seva descripció precisa, juntament amb la fitxa de participació, es poden descarregar a l’adreça següent: www.coac.net/Girona/2013/premis.rar

Els participants es faran càrrec dels drets d’autor que puguin generar les fotografies presentades. Així mateix, assumiran el cost de qualsevol reclamació o despesa en concepte de drets de propietat intel·lectual i de protecció del dret d’intimitat derivades de la reproducció i l'explotació per part del COAC del material presentat.

Tots els participants autoritzen la Demarcació de Girona del COAC a organitzar una exposició i editar un catàleg amb les propostes presentades a concurs, així com a utilitzar-les per a la difusió dels Premis d’Arquitectura en aquesta i futures edicions, dins i fora de l'àmbit col·legial, tant en suport paper com en suport digital. Així mateix, la Demarcació de Girona del COAC es reserva el dret a cedir el material presentat a aquells mitjans de comunicació que ho sol·licitin, sempre i quan es tracti de la difusió dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona.

4.- Calendari

El termini per a la proposta d’obres i la presentació del material corresponent a la 16a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona finalitzarà a les 14.00 h del divendres 15 de febrer de 2013.

Tota la documentació requerida haurà de ser tramesa a la Demarcació de Girona del COAC, 2a planta (registre o secretaria), edifici Pia Almoina, Plaça Catedral  núm. 8, 17004 Girona. Més informació al telèfon 972 412 892 o premsa.gir@coac.cat

Tots els treballs presentats s’acompanyaran de la fitxa d’inscripció corresponent emplenada, que s’adjuntarà a la resta de la documentació de l’obra. La Demarcació de Girona declina tota responsabilitat respecte a l’autenticitat de les dades expressades pels participants en les fitxes d’inscripció. En qualsevol informació que l’organització doni sobre els treballs només figuraran les dades que s'hagin comunicat en aquesta fitxa d’inscripció. 

Els projectes premiats es donaran a conèixer en un acte públic que tindrà lloc el divendres 31 de maig de 2013, a les 19.30 hores, a la seu social de la Demarcació de Girona del COAC. En el decurs de l’acte, s’inaugurarà l’exposició que mostrarà totes les obres seleccionades de la 16a edició.

5.- Jurat

El jurat, que actuarà d’acord amb aquestes bases, estarà format per:

President
José Ignacio Linazasoro Rodríguez

Vocals

Carme Ribas Seix

Josep Fuses Comalada    

Carme Muñoz Ramírez

L’acceptació de formar part del jurat comporta, per part dels membres d’aquest, la renúncia a presentar obra pròpia o obres amb les quals hagin mantingut una relació directa.

6.- Premis i difusió

Es realitzaran dues fases de selecció

primera fase, de selecció d’obres

segona fase, de concessió dels tres premis per part del jurat

Si ho creu convenient, el jurat podrà atorgar premis ex aequo, mencions especials i mencions honorífiques.

 

La fitxa de participació per obra la trobareu a:

www.coac.net/Girona/2013/premis.rar

Arquitectura
Habitatges unifamiliars
Habitatges plurifamiliars
Equipaments
Interiorisme
Espais exteriors
Espais efímers