anterior
següent

Casa a Port de la Selva

Ubicació

Carrer Vent de Llevant, 9. El Port de la Selva

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

2013

Autors

Emiliano López, arquitecte
Mònica Rivera, arquitecte

Construcció

Construccions Pòrfit S.L.

Col·laboradors

Víctor Romero, aparellador
Bis Arquitectes, estructures
PGI engineering, instal·lacions

Fotògraf

José Hevia

La casa es formalitza com una barra perpendicular al fort pendent descendent cap al nord, en un terreny de forma triangular situat a la part alta de Port de la Selva. A la cara sud de la casa s' obre un pati excavat en la pissarra i protegit de la forta i persistent tramuntana. Dues moreres i uns cables tensats per penjar-hi mitges ombres i un futur emparrat protegeixen de l' intens sol d'estiu. A la cara nord de la casa s' obre una terrassa amb vista al mar entre els pins. La forma triangular del terreny fa que la casa es trenqui en els seus dos extrems i formalitzi dos cossos rotats que contenen dormitoris i banys i que creixen cap a baix, en un altre pis.

Les ventilacions creuades, propiciades per l’orientació de l’edifici, sumades al tipus de construcció emprat, a base de cobertes ventilades i parets ceràmiques gruixudes revestides de morter de cal, donen com a resultat uns interiors transpirables, frescos i ombrívols que recorden les construccions antigues.