anterior
següent

CEIP Sant Roc

Ubicació

Carrer Còrdova, 8. Olot

Tipologia

Equipaments

Any

2013

Autors

Antoni Barceló Baeza, arquitecte
Bàrbara Balanzó Moral, arquitecte

Promotor

GISA - Gestió d' Infraestructures S.A.U.

Construcció

Construcciones Rubau S.L.

Col·laboradors

Rosell-Giner/FAHE Consulting, aparellador
Francesc Trillo, arquitecte col·laborador
Julieta Esteban, arquitecta col·laboradora
Marc Ros, arquitecte col·laborador
CRACK Ingeniería Catalana S.L., consultor d’estructures

Fotògraf

Filippo Poli

El nou centre escolar se situa a la localitat d’Olot, a Girona, al límit del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i l’eixample urbà consolidat.

El conjunt es resol amb una tipologia edificatòria apaïsada a base de buits i plens, amb patis de dimensions diferents que jerarquitzen el programa de necessitats i resolen la ventilació creuada de les estances tot afavorint la seva il·luminació natural.

L’escassa alçada del conjunt permet suavitzar-ne la implantació en l’entorn i afavorir la presència discreta d’allò nou en un paisatge on predominen les muntanyes i la seva vegetació.

El maó, del color de la terra volcànica de l’entorn, és la peça essencial que formalitza la proposta i actua com a base modular per a l’edificació. En alguns casos, mitjançant la seva disposició en forma de gelosia, garanteix la privacitat entre les parts i permet la seva transformació en filtre solar.