17 Premis d'Arquitectura de les comarques de Girona 2014

 

 

ORGANITZA

 

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Girona DiputacióGirona la Caixa

 

 

PATROCINA

 

Arcadi Pla ascensors serra Diari de Girona El Punt iguzzini HNA rebujent

 

 

COL·LABORA

 

hotel ciutat de girona la selva inbento ormodesign

1.- Objectiu

La Demarcació de Girona del COAC convoca la 17a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona amb l’objectiu de reconèixer les obres més significatives realitzades a la província de Girona i acabades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2013.

 

2.- Participació

Qualsevol persona, entitat o institució interessada en aquests premis pot proposar les obres que consideri oportunes, que s’inscriuran en la modalitat única d’arquitectura.

 

3.- Documentació

 

a) Fitxa de participació

b) DVD que contingui:

1.- Arxiu del panell compost en el format pdf (A3 a 300dpi)

2.- 5 fotografies en l' ordre de preferència d' aparició i en dos formats de definició:

      1. Per la publicació i difusió en premsa: 20 x 24 cm – TIFF 300 dpi a CMYK / 800 x 560 px

      2. Per a la pàgina web: en format JPG o PNG, a 72 dpi, i fer com a màxim 1000 píxels, tant d'amplada com d'alçada

Les 5 fotografies hauran de ser escollides entre les que apareixen en el panell. Si en el panell apareixen menys de 5 fotografies, es podran presentar les del panell i les complementàries.

3.- 4 plànols que l’autor consideri imprescindibles per a la comprensió del treball, en l'ordre de preferència d'aparició, en dos formats de definició:

     1. Per la publicació i difusió en premsa: en formats EPS o TIFF, a 300 dpi, i de mida A4

     2. Per a la pàgina web: en format JPG o PNG, a 72 dpi, i fer com a màxim 1000 píxels, tant d'amplada com d'alçada

4.- Text descriptiu (màxim 1000 caràcters) en format word. No s’acceptarà una extensió més llarga i el text es tallarà automàticament als 1000 caràcters, inclosos espais.

5.- Un plànol o croquis de l’emplaçament i l’itinerari per anar a visitar l’obra.

 c) Panell A1:

Un pannell de cartró ploma d’1 cm de gruix, mida DIN A1 horitzontal, seguint les pautes establertes en el document adjunt a les bases per a la seva composició.

La composició del panell en format A1, la seva mecànica i la seva descripció precisa, juntament amb la fitxa de participació, es poden descarregar a l’adreça següent: www.coac.net/Girona/2014/premis.rar

Els participants es faran càrrec dels drets d’autor que puguin generar les fotografies presentades. Així mateix, assumiran el cost de qualsevol reclamació o despesa en concepte de drets de propietat intel·lectual i de protecció del dret d’intimitat derivades de la reproducció i l'explotació per part del COAC del material presentat.

 

Tots els participants autoritzen la Demarcació de Girona del COAC a organitzar una exposició que podrà itinerar, i a editar un catàleg amb les propostes presentades a concurs, així com a utilitzar-les per a la difusió dels Premis i Mostres d' Arquitectura en aquesta i futures edicions, dins i fora de l'àmbit col·legial, tant en suport paper com en suport digital. Així mateix, la Demarcació de Girona del COAC es reserva el dret a cedir el material presentat a aquells mitjans de comunicació que ho sol·licitin, sempre i quan es tracti de la difusió dels Premis d' Arquitectura de les Comarques de Girona o de les Mostres d' Arquitectura de Catalunya.

 

4.- Calendari

El termini per a la proposta d' obres i la presentació del material corresponent a la 17a edició dels Premis d' Arquitectura de les Comarques de Girona finalitzarà a les 14:00 h del divendres 14 de febrer de 2014.

Tota la documentació requerida haurà de ser tramesa a la Demarcació de Girona del COAC, 2a planta (registre de secretaria), edifici Pia Almoina, Plaça Catedral núm.8, 17004 Girona. Més informació al telèfon 972 412 892 o premsa.gir@coac.cat.

Tots els treballs presentats s'acompanyaran de la fitxa d' inscripció corresponent emplenada, que s'adjuntarà a la resta de la documentació de l' obra. La Demarcació de Girona del COAC declina tota responsabiliat respecte a l' autenticitat de les dades expressades pels participants en les fitxes d' inscripció. En qualsevol informació que l' organització doni sobre els treballs només figuraran les dades que s'hagin comunicat en aquesta fitxa d'inscripció.

El veredicte es donarà a conèixer en un acte públic que tindrà lloc abans del dia 15 de juny de 2014, a la seu social de la Demarcació de Girona del COAC. En el decurs de l’acte, s’inaugurarà l’exposició que mostrarà totes les obres seleccionades de la 17a edició.

 

5.- Jurat

El jurat que actuarà d' acord amb aquestes bases, estarà format per:

Presidenta: Beth Galí Camprubí

Vocals: Manolo Gallego Jorreto, Bàrbara Balanzó Moral, Eduard Callís Freixas.

L’acceptació de formar part del jurat comporta, per part dels membres d’aquest, la renúncia a presentar obra pròpia o obres amb les quals hagin mantingut una relació directa.

 

6.- Reconeixement i difusió

PREMIS D’ARQUITECTURA

Es realitzaran dues fases de selecció:primera fase, de selecció d' obres i segona fase, de concessió dels reconeixements per part del jurat.

Si ho creu convenient, el jurat podrà atorgar premis ex aequo, mencions especials i mencions honorífiques.

PREMI JURAT DE LA CULTURA I DE LA INDUSTRIA

Les obres seleccionades per part del jurat opten als premis Jurat de la Cultura i Jurat de la Indústria, on professionals dels dos àmbits, el de la cultura i la comunicació per una banda, i el de la recerca tecnològica i la producció industrial per l’altra, escullen una de les obres per a poder donar el guardó. La suma de vots de tots els participants de cada àmbit fan aquests dos premis.

 

La fitxa de participació per obra la trobareu a:

www.coac.net/Girona/2014/premis.rar 

Arquitectura
Habitatges unifamiliars
Habitatges plurifamiliars
Equipaments
Espais efímers