anterior
següent

Habitatge unifamiliar aïllat a Vilablareix

Ubicació

Carrer Pere Màrtir, Parcel·la 22.14E2.1. Vilablareix

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

2014

Autors

Àlex Sibils Ensesa, arquitecte
Enric Ortega Plaza, arquitecte

Promotor

Marta Hernández Ferrandiz i Xavier Ausellé Crosas

Construcció

Construccions i Rehabilitacions Madeo

Fotògraf

Àlex Sibils Ensesa i Enric Ortega Plaza

L'habitatge s' ubica en un sector residencial nou, sense més referències formals que el polígon industrial i la vista llunyana.

L' objectiu va ser fer una casa de cost reduït, a menys de 800€/m2.

Treballar amb sistemes industrialitzats va ajudar a reduir costos, no així l’ús del prefabricat.

L'estructura d'acer sobre caixó de formigó al soterrani, l'entrebigat amb taulons i el reblert de la façana de maó de 10cm delimiten l'espai interior habitable, flexible en els seus usos.

La vinculació amb l’exterior es realitza amb l’espai d’estar volat sobre el jardí, la terrassa i un pati, finalment obert a la vista, a la planta superior.

 

 

 

 

 

 

<p 150%;"="">Programa convencional, amb diferents sales polivalents que relacionen els espais tancats propis de qualsevol habitatge.