anterior
següent

La casa per la finestra

Ubicació

Plaça Clarà, 3-4. Olot

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

2014

Autors

Arnau Vergés Tejero, arquitecte

Promotor

Arnau Vergés Tejero i Anna Riera Pijoan

Construcció

Promocions Grederes SL

Fotògraf

Marc Torra-fragments.cat

“Volem una llar per formar una família i ser molt feliços”. Un projecte tan normal i, alhora, tan excepcional. Com ens descriuran els seus somnis? I com els sabrem interpretar? Ai!, si almenys els poguéssim espiar per la finestra…

Rebem l’encàrrec de projectar un habitatge a partir de la suma de dos petits apartaments situats en un edifici plurifamiliar d’una certa antiguitat però amb poques preexistències resistents a les múltiples reformes patides. Ens il·lusionem molt pel projecte. Som conscients de la responsabilitat de l’encàrrec.

Gràcies als quatre finestrals existents, ben orientats i amb bona vista, i a la presència d’un pati interior de qualitat, disposem d’un espai bolcat a l’exterior. Volem vincular-hi totes les estances, com si l’element façana fos partícip de la relació fluïda que volem aconseguir entre els espais. Tot i que no podem modificar les obertures, reculem els tancaments de la zona d’estar a fi de generar una terrassa coberta, una caixa transparent de transició amb l’entorn.

Amb l’elecció d’un material per a tota la fusteria, l’ús general de panells corredissos i amb la recerca de visions creuades, transparències i reflexos, concebem un habitatge continu i adaptable, un escenari lleuger i respectuós per a una actuació irrepetible: la vida d’una família.