anterior
següent

Centre d'educació infantil i primària "Pi Verd"

Ubicació

Carrer Mestre Lluís Vilalta i Carbó. Palafrugell

Tipologia

Equipaments

Any

2014

Autors

GRV Arquitectes
Cristina Gastón Guirao, arquitecta
Isidre Roca Burés, arquitecte
Xavier Vidal Manzano, arquitecte

Promotor

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU

Construcció

Construccions Busquets Vilobí SL

Fotògraf

Cristina Gastón

L’edifici se situa a la perifèria del casc urbà, en el límit amb la pineda. La parcel·la, orientada al llarg en direcció nord-sud i de grans dimensions, permet estendre la major part de l’edificació en una planta.

Els espais comunitaris s’alineen al llarg del c. Lluís Vilalta i construeixen una façana en el front als habitatges. Els cossos d’aules d’infantil i primària se situen transversalment per tal d’aprofitar la millor orientació solar i separar les àrees de jocs. L’accés principal al col·legi se situa en la visual del c. Terral. Aquesta decisió estableix la rasant de la planta baixa. La diferència de cota en el perímetre amb el punt més alt fa que les zones esportives quedin protegides del vent.

Exteriorment, l’edifici es reconeix pel contrast entre el blanc de les plaques prefabricades de formigó de gran format, els colors vius de les proteccions solars i les construccions a les cobertes de xapa metàl·lica perforada.

La llum natural caracteritza tots els espais i acompanya i reforça les circulacions.