anterior
següent

Centre esportiu PGA Catalunya Resort a Caldes de Malavella

Ubicació

Carretera Nacional II, Km.701. Caldes de Malavella

Tipologia

Equipaments

Any

2014

Autors

Joan Maria Viader Martí, arquitecte
Josep Fuses Comalada, arquitecte

Promotor

PGA Golf de Caldes SAU

Construcció

Contrucciones Pai SA

Col·laboradors

Francesc Prat (arq. tècnic), Lluís Guanter i Antoni Blázquez (estructures), Xavier Arnal (Prosedom Enginyeria & Domòtica), Jaume Vila Grabuleda (amidaments i pressupost), Josep Ribes Alcaina (arquitecte), Carla Arruebo Llobet (arquitecta), Jordi Serra Bassols (arquitecte) i Pilar Arbonès (administració-secretaria)

Fotògraf

Eugeni Pons

Edifici de planta baixa amb una sala de gimnàstica i zona de spa. El conjunt estableix una gradació entre el volum del cos principal, més alt i quadrat, amb els més baixos i lineals de la sala d'aigua i la pèrgola. Aquests defineixen un pla topogràfic més baix on hi ha també les piscines exteriors, orientades a sud i al forat divuit del camp de golf.

L’edifici, de color blanc, es construeix amb pedra calcària i llosa de formigó vista; contraposant una façana nord molt tancada amb les altres més vidriades i relaciones amb el jardí i les piscines.

L’interior és tracta en continuïtat amb els acabats de l’exterior i murs aplacats amb pedra calcària blanca, sostre amb llosa de formigó blanc i paviment de granet buixardat de color clar. En la zona del gimnàs i en alguna paret s’utilitza, per donar més confortabilitat, el parquet de fusta d’avet tipus Douglas amb làmina ampla. Tant pel tipus de materials emprats com pel sistema d’il·luminació indirecta és vol assolir un ambient interior unitari i relaxant. Posteriorment a l’acabament de l'edifici això s’ha vist alterat per la decoració del vestíbul d’entrada, tot modificant els materials existents.