anterior
següent

Escola Pericot a Girona

Ubicació

Illa de Carrers Emili Grahit, Plaça George Orwell, Carrer Ullestret i Andreu Tuyet Santa Maria. Girona

Tipologia

Equipaments

Any

2014

Autors

Joan Pascual Argenté, arquitecte
Ramon Ausió Mateu, arquitecte

Promotor

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Construcció

Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania SA

Col·laboradors

David Tuset-PGI (instal•lacions), Miquel Rodríguez - Static (estructures), Rosa Romero - Arquidos (direcció execució) i Lluís Michelena (arquitecte col•laborador)

Fotògraf

Ramon Ausió Mateu

Les condicions topogràfiques del solar on està situada la Nova Escola Pericot van ser absolutament determinants per a establir tant la seva volumetria arquitectònica com la seva implantació. El solar és una peça de 85,97 x 86,56 m situada entre dos carrers desnivellats 5,50 m. El límit amb el carrer Ullastret és un gran mur de contenció de formigó armat, construït fa uns trenta anys, que deixa la nova escola uns 7 m sota el seu nivell. Per tal de resoldre el desencaix del lloc, la nova escola es desenvolupa en una barra única que es va adaptant, nivell a nivell, a les diferents rasants perimetrals. La planta d’accés és en realitat la planta primera, cota +83,52 m a la cantonada sud del carrer Andreu Tuyet, on se situen la cuina, el menjador, els espais d’administració i la pista. En el mateix nivell se situarà el gimnàs, annex al porxo de jocs. La planta baixa acull sis aules de parvulari i els seus espais complementaris. A les plantes altes hi ha el total d’aules requerides. Totes queden orientades a sud.