anterior
següent

Restauració del claustre romànic del monestir de Sant Daniel

Ubicació

Carrer de les Monges,2. Barri de Sant Daniel. Girona

Tipologia

Arquitectura

Any

2014

Autors

Josep Pla de Solà-Morales, arquitecte

Promotor

Religioses Benedictines del Monestir de Sant Daniel

Construcció

CPA (Conservación del Patrimonio Artístico) SA

Col·laboradors

Irene Llusent i Eva Micaló (projecte), Jaume Vila (obra), Atics SL (CSS), 4Restaura SCP (arqueologia), Contractista d' obres Ventalló SL (construcció) i GMK associats SLP (estructures)

Fotògraf

Josep Pla

Planta baixa romànica (s.XIII) i ales nord i est planta alta gòtiques (s. XV)

El gruix de la intervenció consisteix en la neteja i la restauració dels elements romànics i gòtics per a deixar a la vista la pàtina original.

El criteri bàsic és l’actuació mínima i el manteniment màxim. Només en els casos de reducció de la secció estructural s'ha procedit a la reintegració o la substitució de la peça. Així, s'han substituït un capitell, dos fusts i quatre bases, a causa de la seva gran fracturació, i s'han realitzat uns set-cents cinquanta cosits.

Intervencions especials: reforç de la volta de l'ala oest, il·luminació dels pasos de la planta baixa, rebaix del paviment de l'espai interior, recuperació de l'accés únic original a l'espai interior (ala sud) i recuperació del coronament de l'ala nord.

Troballes: les més visibles són una arrancada de gàrgola, un inici d'arrancada de l'ala sud gòtica, el nou pou anterior al ja existent i l'existència de dues escales superposades.