anterior
següent

Adequació del pont Gran de la font Picant

Ubicació

Madremanya. Madremanya

Tipologia

Espais exteriors

Any

2015

Autors

Lluís Pujol Grau, arquitecte

Promotor

Consorci de les Gavarres

Construcció

Burgos Gasull SL

Col·laboradors

Gmk - Miquel Llorens (realització prova de càrrega)

Fotògraf

Lluís Pujol Grau

El pont Gran de la font Picant de Madremanya es va construir l' any 1867, l' època en què es comercialitza l'aigua carbònica i ferrosa de la font.

La intervenció al pont diferencia l’estructura original dels elements nous que s’hi afegeixen per motius funcionals i de seguretat. A la barana i a la base del paviment s’ha optat per un material nou, l’acer corten, que és d’un color que recorda l’aigua ferruginosa de la font Picant i els troncs pelats de les alzines sureres. S’ha col·locat en làmines de dimensions i gruixos diferents que formen plecs, girs i lleugeres inclinacions, tot buscant formes orgàniques que juguin amb la llum i l’entorn forestal. I amb els plecs de l’acer de la base també s’han perfilat les pedres guarda-rodes originals del pont per deixar-les visibles.

Les rampes d’accés al pont, fetes amb formigó raspallat, com la resta del paviment, són un espai de transició que soluciona el desnivell del camí i, alhora, evita l’entrada d’aigua i sediments de la pluja a l’estructura. Les canals dels extrems, fetes amb mitges canyes de formigó, estan concebudes com un desguàs per un entorn natural, sense manteniment i, a més, ajuden a alentir el pas del trànsit.