anterior

Origami itinerant

Ubicació

Seu de la Demarcació de Girona del COAC i la Delegació Garrotxa-Ripollès i de l'Alt Empordà. Girona, Olot, Figueres i Vic. Girona

Tipologia

Espais efímers

Any

2015

Autors

M.Clara Riera Escalona, arquitecta
Pere Fina Riera, arquitecte
Albert Bosch Xuclà, arquitecte

Promotor

Demarcació de Girona del Col•legi d'Arquitectes de Catalunya

Fotògraf

M. Clara Riera, Pere Fina i Albert Bosch

Requeriment: la mostra és itinerant. Es pensa un mòdul la multiplicació del qual generi el conjunt, de muntatge i desmuntatge fàcil, autosuficient (no necessita eines ni altres suports), lleuger i amb capacitat per a trenta-un projectes.

L’agregació dels suports garanteix prou flexibilitat com per a adaptar l’exposició a qualsevol emplaçament i facilitar, també en aquest aspecte, la itinerància dels premis.

Tretze mòduls, de planta hexagonal de 65 centímetres, creixen amb una altura perimetral de 75 cm i una de 93 cm, que es correspon al centre de l’hexàgon. És en aquest joc de plans inclinats que el visitant descobreix les obres seleccionades. Aquesta inclinació permet familiaritzar-se amb el conjunt d’una manera àgil i veure els panells amb comoditat des de qualsevol punt del joc de cobertes.

El mòduls estan pensats a partir de matrius de cartró per tal de permetre el seu transport apilats i optimitzar al màxim la capacitat del mitjà de transport que s’utilitzi.