anterior
següent

Casa Bastida

Ubicació

Carrer Catalònia, 2. Begur

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

2015

Autors

Ramon Bosch, arquitecte
Elisabet Capdeferro, arquitecta
bosch.capdeferro arquitectures

Construcció

Capdeferro Constructor SA

Col·laboradors

Joan Anglada i Raül Elias (redacció projecte) | Arnau Arboix i Cristina Güell (maquetes) | Lluís Guanter - Blázquez Guanter SLP (consultors d'estructures) | Joan Font - Font Armengol SL (enginyeria d'instal•lacions) | Xavier de Bolòs (aparellador) | Josep Capdeferro i Josep Casas (coordinació d'obra)

Fotògraf

José Hevia

Projecte de rehabilitació d’un habitatge unifamiliar construït en diverses fases des dels anys cinquanta a Sa Riera, Begur.

La proposta, a més de la reparació de múltiples patologies degudes a la precarietat d’algunes solucions constructives i a la seva exposició a l’ambient marí, pretén estrènyer la relació entre la casa i el seu entorn, un indret privilegiat.

Es reconsideren les distribucions interiors i la totalitat de les obertures, i es proposa la construcció d’un element lleuger i configurable com a filtre de naturalesa ambigua. L’obstrucció de la radiació solar i la captació de la brisa marina que proporciona el parament vegetal i de cordes de la nova bastida, juntament amb la ventilació creuada fruit de l’obertura d’un nou pati al límit sud, constitueixen un sistema passiu eficient que millora enormement el grau de confort de l’espai. 

La casa esdevé un ampli porxo, un recés cobert i ventilat obert al paisatge.