anterior
següent

Hospital d' Olot i Comarcal de la Garrotxa

Ubicació

Av. Països Catalans, 86. Olot

Tipologia

Equipaments

Any

2015

Autors

Ramon Sanabria, arquitecte
Francesc Sandalinas, arquitecte

Promotor

Infraestructures de Catalunya

Construcció

Sacyr Construcción SA + TAU Icesa, UTE

Col·laboradors

Lídia Planas (arquitecte responsable del projecte)

Fotògraf

Juan Rodríguez

L’hospital s’implanta en un lloc magnífic des del punt de vista paisatgístic i es planteja com un edifici horitzontal que s’adapta a la topografia natural del terreny, de tal manera que cadascuna de les seves plantes estigui en contacte amb el sòl.

L’edifici parteix d’un cos longitudinal de gran fondària, pautat mitjançant patis que hi introdueixen llum natural, en un extrem del qual es localitzen l’accés principal i les àrees més públiques i d’usos externs. A aquest volum principal, al nivell superior, es connecten quatre braços perpendiculars, que inclouen les àrees d’hospitalització. Aquesta fragmentació volumètrica permet aprofitar les magnífiques vistes i, a més, redueix visualment l’impacte en el paisatge i fomenta la permeabilitat visual entre l’exterior i els interiors.