La pràctica de l’arquitectura entesa com l’exercici d’una disciplina artística i tècnica abocada a la satisfacció de les necessitats de la societat i, en major o menor mesura a la seva transformació es desplega sobre molt diversos registres, des del biogràfic al tipològic tot passant pels contextos locals o històrics que els condicionen. L’arquitectura no pas com a icona en el paper couché sinó revelada pel coneixement del programa, la implantació, les plantes i seccions i les visions complexes dels espais.

Recollir més enllà de l’excel·lència artística els exemples de les bones pràctiques amb tots aquests registres i permetre lectures comparades, ajuda a fer de cada exercici individual i singular de transformació de l’espai urbà i del paisatge una experiència col·lectiva acumulada en contínua evolució sobre la base de la interacció entre la prova i l’error propis i d’altri. Res no s’edifica en el buit.

La disponibilitat lliure de la informació rigorosa esdevé el fonament d’un aprenentatge continuat i interactiu dels arquitectes, d’una opinió pública més conscient i exigent, i fins i tot d’uns infants i adolescents familiaritzats com més aviat millor amb les regles de construcció i els llenguatges plàstics dels seus espais futurs. Plataforma de noves oportunitats professionals però també taula de resistència de la feina ben feta davant la banalització. Unes altres ciutats són possibles.

Aquesta web és l'instrument per al coneixement de l’arquitectura contemporània, que comença amb la base de dades de prop de cinc-centes obres d’una quinzena d’anys, sorgides de les seleccions dels premis de la Demarcació de Girona del COAC.

La trobem allotjada al centre de documentació, en la perspectiva d’ajuntar progressivament patrimoni passat i patrimoni futur, fent que es contaminin i posant-ho tot plegat a l’abast del conjunt de la societat des dels turistes d’arreu fins els veïns del territori tot passant pels promotors, els electes, els escolars i els historiadors especialistes.

Arquitectura per a tothom.

 

Joan Falgueras Font
Vocal de Cultura de la Demarcació de Girona del Coac