anterior
següent

Bloc d'habitatges

Ubicació

C/ Sant Feliu, 36. Olot

Tipologia

Habitatges plurifamiliars

Any

1998

Autors

Esteve Corominas Noguera

Promotor

Susana Faja Canadell