anterior
següent

Ampliació i rehabilitació d'espai per a estudi d'artistes pintors

Ubicació

Mas de Baseia, 1. Siurana d'empordà. Siurana

Tipologia

Interiorisme

Any

2003

Autors

Joan M. de Ribot

Promotor

Pere Ribot

Projecte fet en col·laboració amb el seu fill, l'artista Pere de Ribot. A la masia se cerca gairebé una planta baixa Iliure mitjançant l'apuntalament dels murs longitudinal que esdevenen pilastres. L'amplitud del nou espai permet la visió encadenada de les voltes de quatre punts i s'ofereix com una resposta atrevida i alternativa a un dels espais tradicional de la tipologia de la masia. Aquesta solució l'ha facilitada la lleugeresa dels murs estructurals de totxo preexistents a la planta superior i a la solució de la coberta, amb unes jàsseres de fusta travesseres a la parets de la sala, les quals coincideixen, centrades, amb les pilastres que s'han deixat a la planta baixa.

En un edifici annex a la masia es fa una intervenció per reconvertir-lo en un estudi de pintura. Una estructura nova de pilars metàl·lics es sobreposa a l'edificació existent creant una gran obertura cap a la zona enjardinada interior i estableix una relació amb la plantació de vern. Els murs perimetrals preexistents i la nova coberta única conformen un espai ampli a doble alçada per a taller. Una cantonada de l'edificació s'aprofita per situar-hi un magatzem a la planta baixa i un estudi a les golfes, amb domini de tot l'espai. La façana exterior, que dona a la carretera, roman gairebé invariable: només l'altera la construcció del ràfec nou procedent de la coberta metàl·lica.