anterior
següent

Nou Accés a l'Escola Bressol de Santa Cristina d'Aro

Ubicació

Camí fondo s/n.. Santa Cristina d'Aro

Tipologia

Espais exteriors

Any

2010

Autors

Albert Cardella, arquitecte
Montserrat Bonvehi, arquitecta

Promotor

Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

Construcció

Ginesta SL

Col·laboradors

Oscar Colls, Ferrer

Fotògraf

Pablo de Prado

La construcció d'un aparcament per a vehicles adjacent al camí Fondo fa pensar en una transformació del caràcter del carrer, que passa de ser 'via de servei' al darrere d'algunes edificacions a "porta" per a un nou flux d'accés al recinte de l’església.

Per a una correcta urbanització del recorregut és especialment important la resolució de les patologies que presenta el mur de pedra situat davant de l'aparcament. Aquesta circumstància serà l'oportunitat per establir una connexió entre l'aparcament i l'escola bressol, i per dotar aquesta última d’un accés adaptat.

Del carrer estant la presència del mur i l'ametller que el corona són magnifiques preexistències que el projecte promou conservar i posar en valor.

La rehabilitació consisteix a:

1. Tractar les patologies del mur i les seves causes –l'empenta de les arrels de l'ametller.

2. Proposar una solució de mobilitat coherent amb la rehabilitació estructural. En primer terme s'assegura l'estabilitat de les terres darrere el mur mitjançant bulonatge. En segon terme es construeix un talús armat que, obrint-se respecte de la geometria del mur, dóna espai a les arrels. Per acabar, aquest talús continua cap a l'interior del pati, generant el camí d'accés. El recorregut, i més endavant el pati de l'escola, s'acompanyen d'un sistema de baranes i proteccions que esdevenen joc d'alçades, materials i llums, i d'un paviment que incorpora peces ceràmiques estampades amb dibuixos originals dels nens que l'usaran.