anterior
següent

Centre Cultural Can Roig i Biblioteca Julià Cutiller

Ubicació

c. Lleó I,2. Llagostera

Tipologia

Equipaments

Any

2011

Autors

Mateu Barba Teixidor, arquitecte
Eduard Montané Balaguè, arquitecte

Promotor

Ajuntament de Llagostera

Construcció

TEYCO

Col·laboradors

Anna Souto (arquitecta col•laboradora principal) / Àlex Grávalos (arquitecte) / Cristina Carrasco (arquitecta tècnica) / Eduard Bou (enginyer)

Fotògraf

Eugeni Pons

Un nou ús per a una antiga fàbrica de suro tot recuperant els espais existents de les naus de treball i afegint-hi espais de nova construcció per fer un nou accés al conjunt, crear el nucli de comunicacions del centre cultural i dotar la nau existent dels espais de suport necessaris per al nou ús de biblioteca.

La fàbrica existent està situada al llarg del carrer Gànix, el carrer pla que recorre la carena del turó on s’assenta la Llagostera històrica. A la nova biblioteca desplacem el centre d’activitat des del carrer Gànix cap a un pati central de nova creació, que esdevé l’espai d’arribada i d’acollida de la biblioteca. Aquest pati central, el pati de les figueres, il·lumina els diferents espais al seu entorn i permet un àmbit exterior de biblioteca, mig en porxada i mig descobert, d’ús exclusiu per a aquesta i que relaciona tot l’any interior i exterior.

L’enderroc d’uns edificis d’habitatges abandonats ha permès la creació d’un espai de plaça davant del nou equipament. L’ordenació de l’entorn, amb la creació del carrer Lleó I, de prioritat per a vianants, i la seva extensió en l’aparcament a la part posterior, relliguen la intervenció de la biblioteca amb l’edifici escolar annex.