anterior
següent

El molí vell

Ubicació

Sant Privat d'en Bas. La Vall d'en Bas

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

2018

Autors

Xevi Bayona i Camó
Alba Colomer
Adrià Villarejo

Promotor

Roger Mas i Meritxell Torrents

Construcció

Pere Barcons

Col·laboradors

Albert Colomer, arquitecte

Fotògraf

Xevi Bayona

Es rehabilita un antic molí com a habitatge per a una família. Diferents ampliacions havien deixat l’edifici repartit en dues crugies amb un mur central que condicionava molt la distribució. Es fa un buidatge interior i es deixen únicament el nucli de comunicació vertical i dues jàsseres de dotze metres de fusta laminada.
D’aquesta manera, s’allibera la planta i es permet establir relacions visuals entre els diferents nivells.
S’ocupa l’espai format dins uns murs gruixuts i s’aprofita l’estratègia de les espieres que formaven les obertures per generar més espais irregulars i donar-los la possibilitat de ser usats com a taula, dutxa, pica, escriptori, tauleta o làmpada.
Les dues jàsseres permeten tenir espais de doble alçària i espais més baixos, cosa que dota de diferents qualitats els espais a partir de l’alçada. Les irregularitats en el volum permeten la relació de les habitacions amb la sala inferior i estableixen una relació amb l’exterior a partir de la successió de finestres fins a fora.