anterior

Wood Hat House

Ubicació

Girona

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

2018

Autors

SL Genialhouses

Promotor

Enric Palomeras i Anna Palomeras

Construcció

Genialhouses SL

Col·laboradors

Ricard Turon i Josep Maria Requena, arquitectes / Estudi d’arquitectura interior Maite Prats, interiorisme / Vidal & Vinyoles
Associats, arquitecte tècnic i estructures / Obres i Serveis Girona, instal·lacions

Fotògraf

Marc Torra

Es tracta de la remunta d’un habitatge prefabricat de fusta. S’ha utilitzat la tecnologia del panell sandvitx de gran format d’entramat lleuger de fusta encolat i, gràcies a la seva lleugeresa, no ha calgut reforçar l’estructura existent.
Degut a la noblesa del material emprat, s’ha optat per deixar vistes les bigues i els altres elements estructurals que formen l’habitatge.
El sector de l’habitatge camina imparable cap a la prefabricació, i per això ens hem adaptat al que demanen els nostres temps sense renunciar a la eficiència, a la lluminositat ni al disseny, i tot emprant només la fusta com a material de construcció.
El nou habitatge pren consideració de barret i actua com a millora de les condicions d’habitabilitat de l’edificació existent.
Potser ens espanta l’expressió claus en mà, però quan l’arquitectura i la construcció van de la mà, els resultats són molt satisfactoris.