anterior

La Selva Apartments

Ubicació

PGA Catalunya Golf. Caldes de Malavella

Tipologia

Habitatges plurifamiliars

Any

2018

Autors

Jaime Prous Martín

Promotor

PGA Golf de Caldes SA

Construcció

Construccions Busquets Vilobí SLU

Col·laboradors

Eduard Romero, execució

Fotògraf

Gael del Río

Un paisatge molt dens i boscós, una topografia molt marcada i una densitat que, a priori, podia resultar excessiva per a aquest lloc eren les premisses de les quals es partia per a l’elaboració d’aquest concurs.
El concepte consisteix a desmaterialitzar l’arquitectura. El resultat són una sèrie de volums que es van clavant en el terreny amb l’objectiu d’integrar-s'hi. Aquests volums, de dos i tres nivells, contenen tipologies variades al seu interior. Unes passeres i uns nuclis de comunicacions independents articulen els volums entre si, generen els accessos i creen els veritables protagonistes de l’arquitectura: els porxos.
La tipologia es resumeix en un concepte: per què viure mirant la natura quan pots viure-hi. Per aquest motiu, tota la intervenció interior es desenvolupa no només amb la finalitat de viure mirant el paisatge, sinó també de viure en el paisatge mateix. D’aquesta manera, porxos, terrasses, pèrgoles i jardins són la identitat de l’arquitectura.