anterior
següent

Llum de flora

Ubicació

Pujada dels alemanys, 8. Girona

Tipologia

Espais efímers

Any

2003

Autors

Alumnes Quart curs projectes de l'ETSA - La Salle (Barcelona)
Lluïsa Silla

Promotor

Isabel Boada - Caixa de Girona

Omplint el buit sota l'arcada i emfatitzant el límit entre dos espais ben diferenciats, sorgeix

un "mur de flors".

Mil ampolles de plàstic queden suspeses a l'aire donant forma a mil flors de gelatina.

Joc de colors, olors i reflexos que recorda ais observadors que arriba la primavera.

El moviment, la llum i la transparència son requisits per representar un espai més ingràvid

i immaterial.