anterior
següent

Habitatge unifamiliar a Ermedàs

Ubicació

Camí d'Ermedàs, 3. Palafrugell

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

2000

Autors

Enric Subirós
Marta Sagnier

Promotor

Marta Sagnier - Enric Subirós