anterior
següent

Nau industrial. Magatzem per N.F. Asian Products S.L.

Ubicació

Paratge Bujonis, parcel·les 45, 46 i 47. Sant Feliu de Guíxols

Tipologia

Equipaments

Any

2002

Autors

Ventura Valcarce

Promotor

N.F. Asian Products, S.L.

"(...) quan més modest sigui el seu problema més imaginació li farà falta (...)"

Le Corbusier; Entretien avec les étudiants des Ecoles d'Architecture, Les Editions de Minuit,

París, 1957.

El nivell d'excel·lència al qual s'ha arribat en la urbanització i edificació dels nostres pobles i ciutats no ha tingut, malauradament, una continuïtat similar en les àrees industrials. L'arquitectura també ha de tenir cabuda en aquests llocs, amb massa freqüència oblidats o infravalorats, tot i que realment ofereixen un camp d'acció edilícia amb un enorme potencial de significació i expressivitat.

El polígon industrial "Paratge Bujonis", situat a la part alta de Sant Feliu de Guíxols, és un exemple mes de la situació descrita, a pesar la seva ubicació privilegiada (amb vistes sobre tota la ciutat, la badia i el mar al fons).

El resultat a l'esforç: una nau col·locada a la part mes alta de Sant Feliu de Guíxols, que es mostra discreta al seu entorn a causa d'unes formes molt neutres, contundents i proporcionades; mentrestant, al seu interior s'estenen unes vistes amb un magnífic potencial poètic: la ciutat, ais seus peus; el mar, a l'horitzó.

En apropar-nos descobrim un objecte inquietant, la seva senzillesa de materials produeix una pèrdua d'escala respecte a l'entorn i a ella mateixa. Un dels murs de la nau se separa del conjunt i dona lloc a una gran franja il·luminada que recorre tot el lateral, amb unes grans lamel·les ben conservades que controlen la quantitat de llum i serveixen d'elements de seguretat en arribar al terreny. No es pot oblidar la desmaterialització des de la visió interior.

L'esforç material del projecte rau a poder donar-li una nova capacitat expressiva utilitzant els mateixos elements prefabricats i estandarditzats, depurant els detalls i duent a l'extrem la seva pròpia lògica tectònica.