+10 / Rehabilitació de 83 cases sobre el riu Onyar

Ubicació

carrer ballesteries. Girona

Tipologia

Varis

Autors

Josep Fuses Comalada
Joan Maria Viader Martí

Promotor

Ajunatment de Girona

Construcció

Capdeferro constructor, SA i Arcadi Pla, SA

Col·laboradors

Joan Rull i Grabalosa, aparellador i Enric Ansesa i Jaume Faixó, artistes

Fotògraf

Fuses-Viader Arquitectes

El projecte es va afrontar des d’una posició global que es relacionava amb la necessitat de reconstruir la ciutat existent tot integrant la història a la pràctica urbana; la reconstrucció de la ciutat feta no des de posicions falsament conservadores sobre els seus moments més significatius, o sobre determinats ambients característics, sinó valorant tot el patrimoni edificat com a capital fix social que cal mantenir.
 
Es tractava d’aturar la degradació soferta i millorar les condicions d’habitabilitat dels habitatges, consolidar les parts més deteriorades, reposar obertures i elements desapareguts o alterats i suprimir elements estranys als edificis. Amb la coloració de les façanes amb tons derivats de les terres naturals (ocres, mangres i sienes) es van procurar diferenciar la divisió parcel·laria i els cossos volats respecte del pla de la façana original per complementar, així, la riquesa volumètrica del conjunt.